Contoh Sambutan Acara Tirakatan 17 Agustus 2022 Bahasa Jawa Tingkat RT RW

- Selasa, 9 Agustus 2022 | 09:57 WIB
contoh sambutan acara tirakatan bahasa Jawa
contoh sambutan acara tirakatan bahasa Jawa

SurabayaNetwork.id - Malam tirakatan 17 Agustus menjadi acara rutin yang digelar setiap tahun baik di tingkat RT, RW, hingga desa.

Dalam acara tersebut, para tokoh desa akan memberikan sambutannya.

Untuk memudahkan, berikut kami sajikan contoh sambutan acara malam tirakatan 17 Agustus dalam bahasa Jawa.

Contoh sambutan ini bisa direvisi dan diedit sesuai kebutuhan.

Baca Juga: Contoh Sambutan Ketua Panitia Lomba 17 Agustus, Lengkap dengan Tema, Singkat dan Mudah Dihafal

Assaalamualaikum Wr.Wb

Kula Nuwun,

Para pangemban pangembating praja ingkan dahat kinurmatan, saha sedaya warga blimbing ingkang minulya, ugi dhumateng mudha mudhi ingkang kulla tresnani.

Langkung Rumiyin sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ngarsanipun gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan dhumateng kula lan panjenengan sedaya dipun keparengaken makempal wonten ing papan punika kanthi kalis nir sambikala boten wonten alangan satunggal punapa, saperlu badhe tirakatan Sumbing Sindoro

Salejengipun, kula ingkang tinenggenah wakiling panitiya ngaturaken sugeng rawuh lan agenging panuwu, awit sedaya warga sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon, murih saged kaleksananing adicara tirakatan Sumbing Sindoro ing wekdal puniko.

Para Bapak, Ibu sarta kadang mitra ingkang satuhu bagyo mulyo, dene wosing gati wigatosing sedya, panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan puniko, saperlu tirakatan, sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti ingkang akarya jagad, mugi mugi Kabupaten Temanggung langkung-langkung dusun Blimbing ing dinten dinten ingkan badhe dhateng saged manggih rahayu widada nir ing sambikala, tata tentrem kerta raharja tebih saking parang muka, saha para pangemabting praja pinaringan kekiyatan serta kawicaksanaan ingkang linangkung, saengga saged mujudakenbebrayan ingkang adhil makmur lahir lan batin.

Halaman:

Editor: Lukman Hadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X